Samarbeidspartnere

Gjestdal Ski er avhengig av gode samarbeidspartnere for å opprettholde dagens treningstilbud. Vi setter stor pris på alle bidrag til vår virksomhet.

Gjesdal er et lite lokalsamfunn med mange gode bedrifter. En del av disse er svært engasjert i det som skjer i nærmiljøet.

Alltid behov for mer

Vi har alltid behov for flere sponsorer og samarbeidspartnere. Gjesdal Ski trenger all den støtten vi kan få til å utvikle morgendagens langrennstalenter. Derfor er vi alltid på utkikk etter bedrifter som ønsker å bidra til et godt idrettstilbud for barn og unge i området. Gjestdal Ski er en fleksibel klubb som er villig til å gi mye tilbake til eventuelle samarbeidspartnere.

Mange bidrar allerede

Det er heldigvis mange som støtter opp om vår virksomhet allerede. Bedrifter i Gjesdal kommune er generelt veldig flinke på å ta samfunnsansvar. I dag har vi samarbeidspartnere som Akva Group ASA, Gjesdalbuen, Rogaland Elektro, Lyse AS, Nordbohus, Brikeland Bruk, Bjelland AS og Wico Eiendom AS. Dette er bedrifter som gjør en stor innsats for at vi skal ha tilstrekkelig økonomi til å drive klubben. Alle fortjener en stor takk for at de støtter opp om en frivillig organisasjon med viktige oppgaver i lokalsamfunnet.

Samfunnsnyttig virksomhet

Gjesdal Ski driver samfunnsnyttig virksomhet som er viktig for mange personer. Først og fremst er det barn og unge som drar nytte av det omfattende aktivitetstilbudet som vi tilbyr. Når denne gruppen kommer seg ut på ski så fører det til bedre helse på sikt. Treningen er også viktig for å styrke livskvaliteten til denne gruppen. Det er dessverre altfor mange som er inaktive i dagens samfunn. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med, og vi håper at det kan være fristende å bidra til dette arbeidet.

Profilering

Et samarbeid avhenger selvsagt av at begge parter føler at de får noe igjen for sitt bidrag. Derfor er Gjesdal Ski alltid villig til å gi profilering i bytte mot en sponsoravtale. Dette kan være profilering i lokalsamfunnet eller internt blant våre medlemmer. Det er også muligheter for markedsføring og reklame i forbindelse med skirenn som vi arrangerer. Generelt sett gjør vi vårt ytterste for at våre samarbeidspartnere skal være fornøyde med det de får igjen.

Langsiktig samarbeid

Gjesdal Ski er spesielt opptatt av å inngå langsiktige samarbeidsavtaler. Da har begge parter en stabil avtale å forholde seg til, og det blir mye enklere å planlegge ulike arrangementer og aktivitet. Langsiktighet er en grunnpilar i Gjesdal Ski sin strategi for fremtiden. Det er ressurskrevende å drive en stor idrettsorganisasjon, og vi er avhengige av stabile rammevilkår. Vi jobber kontinuerlig opp mot våre eksisterende samarbeidspartnere for å inngå avtaler med lang varighet.

Gjesdal Ski har mye å tilby eventuelle samarbeidspartnere. Vår virksomhet er en viktig del av lokalsamfunnet, og dette gjør at klubben har høy status i området. Vårt gode rykte kan hjelpe fremtidige samarbeidspartnere med å bygge et positivt omdømme i Gjesdal. Heldigvis har vi allerede mange viktige samarbeidspartnere som gjør mye for å støtte opp om vår virksomhet.