Treninger

Gjesdal Ski har sterkt fokus på å utvikle den optimale treningskulturen for våre utøvere. Vi jobber alltid med å videreutvikle vårt opplegg slik at vi kan møte fremtidens utfordringer.

Langrenn er en idrett som krever mye av hver enkelt utøver. Høy kvalitet på treningene er avgjørende for å utvikle lovende talenter:

Mengdetrening

Langrenn er kjent for å kreve mye mengdetrening. Man kan ikke bare satse på noen korte og intensive økter, men må også kombinere dette med lange treninger med lav intensitet. Det er viktig å trene mye og variert for å oppnå resultater. Treningene til Gjesdal Ski baserer seg på disse grunnleggende prinsippene. Vi kjører både lange og korte økter, og varierer intensiteten fra gang til gang. All trening gjennomføres med veiledning fra dyktige trenere som har stor kompetanse på området.

Faglig kompetanse

Treningsarbeidet avhenger i stor grad av at trenerne har den riktige kompetansen. Gjesdal Ski satser derfor store ressurser på kompetanseheving for de som leder treningene. Dette skjer i form av kurs, og faglige samlinger med dyktige foredragsholdere. Trenerne blir oppfordret til å delta på nye opplegg etterhvert som det skjer ny utvikling innenfor fagfeltet. Langrennssporten er stadig i endring, og det er viktig å kjenne til hva som kreves for morgendagens utøvere.

Individuell oppfølging

Resultater avhenger i stor grad av individuell oppfølging. Våre trenere har fokus på å utvikle treningsopplegg som tar hensyn til styrkene og svakhetene til forskjellige typer langrennsløpere. Hver enkelt person får grundig oppfølging, og fremgangen overvåkes av kvalifiserte fagpersoner. Dette er viktig for å hindre skader og overtrening.

Teknisk trening

God teknikk er helt avgjørende for å lykkes i moderne langrenn. Derfor har vi fokus på riktig teknikk fra ung alder. Noen av treningene går derfor med til å terpe på riktig teknikk i både skøyting og klassisk stil. Vi ønsker å utvikle utøvere som behersker teknikken i begge stilarter på en god måte.

Styrketrening

Sprint og fellesstart har gjort at styrke har blitt mer avgjørende i langrenn. Utviklingen innenfor klassisk har også medført at staking er blitt mer utbredt enn tidligere. Gjesdal Ski forsøker derfor å fokusere mer på denne typen trening. En sterk overkropp er helt avgjørende for å lykkes i et renn der staking er den viktigste suksessfaktoren.

Evalueringer

Gjesdal Ski er en klubb som har stort fokus på forbedring av treningsarbeidet. En del av dette handler om hyppige og grundige evalueringer. Tilbakemeldinger fra trenere og utøvere gir oss en pekepinn rundt hva som kan bli bedre. Derfor bruker vi dette middelet til å kontinuerlig forbedring av alle rutiner innenfor treningsarbeidet.

Gjesdal Ski har en klar målsetning om å skape en treningshverdag som er optimal for alle våre utøvere. Dette gjøres ved å benytte gode trenere som er flinke på personlig oppfølging. Vi ønsker å være blande de ledende klubbene innen talentutvikling.