Sosiale tiltak

Gjesdal Ski er opptatt av at det sosiale samholdet i gruppen er sterkt. Dette er noe vi har fokus på både gjennom trening og andre arrangementer.

Man blir sjelden best om man mistrives eller holder seg for seg selv. Sosiale tiltak er avgjørende for å skape en positiv vinnerkultur innenfor idretten.

Sterkt samhold

Gjesdal Ski bygger samhold gjennom mange forskjellige typer sosiale tiltak. Dette er område vi bruker mye ressurser på gjennom hele året. Det sosiale er en grunnleggende del av å skape et solid prestasjonsklima. Det viktigste vi gjør på dette området er å legge inn sosiale arrangementer som del av aktivitetsplanen til skigruppen.

Ungdomsarrangementer

Ungdommen på et lite sted har dessverre ikke alltid så mange sunne sosiale tilbud. Gjesdal Ski er opptatt av å skape gode ungdomsarrangementer i trygge rammer. Det er alltid voksne personer tilstede som passer på at alt går riktig for seg. De unge utøverne er i en særstilling fordi de har unike utfordringer i hverdagen. De trenger også å ha fokus på noe annet enn bare trening. Om ting blir for ensidig så er det fort for at mange velger andre fritidsaktiviteter. Dette er noe vi forsøker å forebygge så godt vi kan. Gjesdal Ski ønsker å være en aktør som viser vei, og gir ungdommene de beste tilbudene på alle områder. Derfor arrangerer vi alt fra pizzakvelder til filmkvelder og spennende foredrag. Disse arrangementene foregår med jevne mellomrom både i sesongen og gjennom sommerhalvåret.

Sosialt samvær etter trening

Noen ganger kan det være greit å gjøre noe mer ut av en treningsøkt. Derfor er det ikke uvanlig at vi legger inn litt sosialt samvær like etter treningen. Det er positivt å koble av og flytte fokus over på noe annet når jobben er gjort. Noen ganger handler det bare om å innta et måltid i felleskap eller å gå en liten tur. Da får utøverne roet seg ned og snakket om det meste. Det er ikke alltid at mer er nødvendig for å skape god stemning i skigruppen.

Turer

Gjennom året reiser utøverne på flere turer i forbindelse med konkurranser og trening. Da er det naturlig med sosiale tiltak for å øke trivselen i gruppen. Det er trenerne og andre frivillige som har ansvaret for dette opplegget. Denne typen sosiale tiltak vil variere ut i fra hvilken type tur det er snakk om. Det viktigste er å passe på at folk får koble av etter trening og konkurranser. God stemning og et sosialt klima gjør at ting blir mye enklere for langrennsløperne som skal prestere. Det er med andre ord stort sett lederne som har ansvaret for å sette i gang de tiltakene de mener er riktige.

Sosiale tiltak er avgjørende for både trivsel og prestasjoner. Gjesdal Ski satser på å bygge god lagkultur gjennom positive sosiale opplevelser. Vi bygger et sterkt felleskap for å møte de sportslige utfordringene på en bedre måte.