Skigruppen

Skigruppen har mange aktive utøvere og er en viktig del av idrettslaget. Idrettsgleden er stor blant de som tar del i gruppen.

Skigruppen har i mange år satset hardt på å utvikle et godt treningsmiljø. Dette er et åpent tilbud som gir alle muligheten til å utvikle seg som langrennsløpere.

Lange tradisjoner

Skigruppen har lange tradisjoner for å utvikle gode langrennsløpere med positive holdninger. Gjennom mange år har man lykkes med å ha kontinuitet i arbeidet. Dette har ført til at mange har valgt å engasjere seg i miljøet. Mange barn og unge satser på langrenn gjennom skigruppen. Dette har i alle år vært svært positivt for lokalmiljøet. Skigruppen er et tilbud med lav terskel der alle kan delta. De som satser på langrenn i ung alder blir ofte trenere når de blir eldre. Dette skaper et godt grunnlag for videre aktivitet i Gjesdal Ski.

Treningskultur

Skigruppen har et veldig bevisst forhold til å skape en positiv treningskultur. Man fokuserer på å spre gode holdninger til både de yngste og de eldste. På denne måten bygger man en ramme for trening og prestasjoner i skisporet. Gode trenere skaper de riktige forholdene for optimal treningseffekt. Dette gir en trygghet som gjør at flere yter sitt ytterste hver eneste gang. Gjesdal Ski er opptatt av å vedlikeholde denne kulturen i fremtiden. Kultur skapes gjennom generasjoner, men kan gå tapt i løpet av kort tid. Derfor er det viktig å fokusere på dette temaet hver eneste dag.

Styre

Skigruppen har et eget styre som står for den daglige driften. Disse menneskene legger opp den overordnede strategien, og sørger for at alt går på skinner. Det er årsmøtet som velger hvem som skal sitte i styret. Dette valget foregår en gang i året. Gjesdal Ski har vært heldige med å ha frivillige som har stått på i mange år. En kombinasjon av kontinuitet og fornyelse i styret har vært en suksessoppskrift. De tillitsvalgte er avgjørende for å sikre at tradisjonene i klubben blir tatt vare på.

Store ambisjoner

Skigruppen har store ambisjoner for både det daglige arbeidet og prestasjoner på idrettsarenaen. Gjesdal Ski overlater ikke noe til tilfeldighetene når det gjelder treningsarbeidet. Man satser sterkt på å utvikle kunnskap og forbedre treningsopplegget. Kombinert med gode holdninger er dette en suksessoppskrift som man føre til suksess i skisporet. Derfor har skigruppen også store ambisjoner for hva som skal presteres i forskjellige skirenn. Klubben ønsker å få det beste ut av hver enkelt utøver. Dette betyr ikke at man bare fokuserer på de beste, men heller at det å satse på alle gir positive utslag. Når hver enkelt utøver føler seg sett så vil noen før eller senere nå et veldig høyt nivå. Derfor er det all grunn til å ha store ambisjoner på veiene av utøvergruppen.

Skigruppen er viktig for både idrettslaget og lokalsamfunnet. Et slikt aktivitetstilbud gir ungdommen muligheter for sunne fritidssysler. Gjesdal Ski er en inkluderende klubb som satser på å få med så mange barn og unge som mulig. Derfor er det mange som har stor glede av det som skjer i skigruppen.